وبلاگ ارژنگ سامانه ایرانیان

اخبار و مقالات در حوزه کسب و کار هوشمند

۱۹ آذر ۱۳۹۵

فناوری اطلاعات چه تأثیری بر مبارزه با فساد اداری دارد؟

با توجه به اینکه امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال تبدیل‌شدن به محور اصلی و شکل‌دهنده قدرت رقابت‌پذیری ملی کشورها است و به بهانه روز جهانی مبارزه با فساد اداری بر آن شدم تا چندخطی به این بپردازم که فناوری اطلاعات چه تأثیری بر مبارزه با فساد اداری خواهد داشت. فساد اداری، پدیده‌ای جهان‌شمول است که نظام اداری هر کشور ازجمله کشور ما ایران نیز کم‌وبیش به آن دچار است. بنابراین، مدیریت دولتی برای مدیریت فساد اداری به ابزار‌های مختلفی متوسل شده و اندیشمندان، دیدگاه‌های مختلفی برای مدیریت فساد ارائه کرده‌اند.