ضبط صدای منشی هوشمند

با صدای گوینده‌های رادیو در استودیو حرفه‌ای

تلفن گویا به عنوان ابزاری قدرتمند وارد عرصه هر سازمان شده و حجم وسیعی از تماس ها را پاسخگو است. بدیهیست که صداها در این میان نقش کلیدی خواهند داشت. بنابراین داشتن صداهای خوب و باکیفیت از اهمیت ویژه ای در این سیستم برخوردار خواهد بود.

بدیهیست که نیاز به صداهای از پیش ضبط شده یک گوینده که بتواند به حفظ ارتباط تماس گیرنده با سازمان کمک نماید از حیاتی ترین نیاز این مراکز به شمار می آید.
مراکز تماس برای ضبط این صداها می توانند از خدمات ضبط صدای ارژنگ سامانه با صدای صداپیشگان خانم و آقا در استودیو حرفه‌ای به هر میزان که مورد نیاز آنهاست ، استفاده و بهره برداری نمایند.

صدای انتظار تلفن‌های مجموعه خود را استاندارد کنید و هر آنچه دوست دارید را برای شنیده شدن از سوی مخاطبینتان انتخاب و مدیریت کنید.

نمونه صدای ضبط شده در استودیو

این پیام یکی از صدها پیامی است که به انتخاب شما با صدای شفاف و فاخر گویندگان مطرح ملی گوش مراجعین شمارا نوازش خواهد داد.