آنجا باشید که
مشتریان شما هستند

کاربران اینترنت ایران

56.7میلیون نفر

گوشی‌های هوشمند فعال

39.9میلیون نفر

کاربران شبکه‌های اجتماعی

30میلیون نفر

برخی از پروژه‌های ما

تیم ارژنگ سامانه ایرانیان

مهدی شریف

مدیرعامل


مهدی درخشان

مدیر بازاریابی و فروش


محدثه دسترنج

مدیر دیجیتال مارکتینگ


کوثر باقرزاده

کارشناس نرم‌افزار


فرزاد فخرایی

کارشناس رسانه


ابراهیم زاهدی

کارشناس فنی


پویان خالقی نیا

کارشناس شبکه‌های اجتماعی


کانون آگهی و تبلیغات ارژنگ ایرانیان

نماینده انحصاری بازاریابی و فروش