تیم ارژنگ سامانه ایرانیان

کوثر باقرزاده

کارشناس نرم‌افزار


فرزاد فخرایی

کارشناس رسانه


ابراهیم زاهدی

کارشناس فنی


رحمان آقایی نژاد

کارشناس مالی


با ما در تماس باشید

دفتر مرکزی